Logo hjemmeside

Privatlivspolitik

Omfatter

Disse betingelser omfatter oplysninger på henholdvis flyttevirksomheder som bruger MoveApp og de kunder flyttevirsomhederne håndterer i deres løsninger

Ingen oplysninger videregives

Ingen oplysninger, der modtages af MoveApp ApS videregives til andre.

Oplysninger om MoveApp kunder

Vores kunder er flyttevirksomheder der anvender MoveApp til deres virksomhed. De typer af persondata MoveApp ApS selv opretter og gemmer er udelukkende virksomhedens kontaktinformationer og navne og e-mail tilhørende virsomhedens kontakpersoner.

Disse oplysninger opbevares så længe flyttevirksomheden bruger MoveApp ApS og dertil i 5 år fra sidste fakturering fra MoveApp ApS til flyttevirksomheden (udelukkende jf. lovgivning om bogføring).

Flyttevirksomhedens persondata

Løsningen er indrettet til kun at gemme de oplysninger der er nødvendige for flyttevirksomhedens håndtering af sine kunders flytteopgaver. Fx navn, telefonnummer, e-mail og de adresser der indgår i flytningen.

Det er flyttevirksomhedens opgave at slette tilbud og kundeinformationer der ikke bliver til ordrer/flytninger.

Det er flyttevirksomhedens opgave at slette kunder og tilhørende informationer når der er gået 5 år siden sidste fakturering (jf. lovgivning om bogføring).

Dertil gemmes information om telefonnummer og arbejdsemail på flyttemedarbejdere. Vi anbefaler at disse slettes når medarbejderen ikke mere er aktiv i virksomheden eller ikke forventes at blive det igen indenfor kortere tid, fx 6 måneder.

Det er op til flyttevirksomheden at træffe beslutning om hvilke data man gemmer i hvor lang tid.

Hver flyttevirksomhed har sin egen database

Hver flyttevirksomheds MoveApp er en helt isoleret løsning med sine egne databaser bagved. Der er ingen andre der har adgang til virksomhedens data.

Databaserne er krypterede og ingen fremmede kan få adgang til dem.

Hvor længe vi gemmer dine data

Kun så længe din flyttevirksomhed anvender MoveApp. Din virksomheds data vil dog fortsat være i vores faktura og bogføringssystem i 5 år fra sidste fakturadato.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Ingen anden end din egen virksomhed har adgang og rettigheder til dine data. Vi anbefaler at I har en politik for jeres egen håndtering af jeres kunders data som er dokumenteret og i overenstemmelse med dansk lovgivning om håndtering af persondata.

MoveApp har ikke adgang til jeres data undtagen hvis I beder os om at hjælpe og vejlede jer.

Hvor vi sender dine data

Jeres data ligger på en dansk cloud server i Danmark og dertil laves sikkerhedskopi til ekstern virksomhed, ligeledes i Danmark. Data forlader ikke Danmark.

Data er dertil fuldt krypterede under transmission og sikkerhedskopier er tilsvarende krypterede.